NumisBids
Your Portal for Numismatic Auctions
  
Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Auction 14  11-18 Jun 2021
View prices realized

Lot 3677

     Find similar lots
Starting Price: 69 EUR
Price realized: 119 EUR

Email Print

5.000 złotych 1982 - WZÓR - A 0000000 - No.0252

Więcej informacji na temat wzorów PRL na naszej stronie tutaj

Reference: Miłczak 164Wa
Grade: PMG 66 EPQ MAX

POLAND POLEN

Question about this auction? Contact Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak