NumisBids
Your Portal for Numismatic Auctions
  
Macho & Chlapovič
Auction 27  15 Oct 2021
View prices realized

Lot 121

     Find similar lots
Starting price: 30 000 EUR
Price realized: 60 000 EUR

Email Print
Ferdinand II, House of Habsburg
10 Ducats 1636. Prague.
Extraordinary piece! Rest of lustre in the fields. Graffiti X.
Rare!

Ferdinand II., RDR
10 Dukaten 1636. Prag.
Prachtexemplar! Überreste der spiegelnden Felder. Graffiti X.
Selten!

Ferdinand II., Období vlády Habsburků
10 Dukát 1636. Praha.
Výjimečný exemplář! Zbytky ražebního lesku v plochách. Graffiti X.
Vzácný!

Tobiáš Schuster, 34,6 g, 41-41,5 mm, Au, Janovský 103, Friedberg 38, Halačka 713, EF / EF
Question about this auction? Contact Macho & Chlapovič