NumisBids
Your Portal for Numismatic Auctions
  
Schulman b.v.
Auction 368  28-29 Oct 2021
Pre-sale bidding closes in
8 days 8 hr 26 min

Lot 661
  EUR
     Find similar lots
Estimate: 100 000 EUR
Current bid: None
Minimum bid: 80 000 EUR

Email Print
Provinical - HOLLAND Provincie 1581 - 1795
Zilveren rijder of dukaton 1687, Gold in goud geslagen op het gewicht van 10 dukaten. Type IIa. Ruiter naar rechts boven provinciewapentje MO: NO: ARG: CON – FŒ: BELG: PRO: HOL stadsschild van Dordrecht. Kz. gekroond generaliteitswapen tussen twee leeuwen, jaartal in cartouche onder het wapen, ❀ boven de kroon. Gladde rand.Delm. 788; V. 42.1; Dav. 4930.Ducaton Struck in gold on the weight of 10 Ducats. Undergraded in our opinion as it the coin is an obviouse cameo proof striking with crisp white high relief and mirrror like fields. With lovely orange gold patina Among one of the most sort after coins in amongst collectors worldwide due to its elgance, beauty, and rarity.
NGC Second finest known with only two in the grading population and one other example in MS64. No export restriction as the coin was legally re-imported into the Netherlands.
Hoewel de waarde overeenkomt met het gewicht van 10 Dukaten en dit type munt technisch gezien dus gecirculeerd zou kunnen hebben, wordt van de stukken geen melding gemaakt in de overzichten van de muntbussen. Het zeer geringe aantal dat in totaal geslagen moet zijn geweest (en daarmee de nog kleinere hoeveelheid die is overgeleverd) wijst erop dat de aanmunting voor de omloop niet zal hebben plaatsgevonden. Het wordt vaak veronderstelt dat het om stukken gaat die een functie kunnen hebben gehad als zogeheten 'negotiepenningen', vergelijkbaar met Gouden dukaten. Dit was in de 17e eeuw een vaker voorkomend fenomeen, waar bijvoorbeeld ook de 8 Escudos van Spanje onder vallen. Dergelijke grotere gouden muntstukken zouden vooral voor de overzeese handel zijn aangemunt.
Van Gelder vermeldt in 'Gouden afslagen van zilveren munten' in het Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 1948, pp. 101-105, dat in 1687 de Generaalmeesters protesteerden tegen het slaan en circuleren van dergelijke gouden munten. Volgens de auteur zijn veel van de grotere gouden exemplaren juist in dat jaar geslagen, deze klacht zou daarop een reactie zijn geweest. Welke functie de stukken hebben gehad is heden ten dage nog steeds niet helemaal duidelijk; destijds werd gevreesd dat ze, weliswaar onofficieel, als veelvoud van de Gouden dukaat in omloop zouden zijn gebracht. Van Gelder acht het goed mogelijk dat ze als presentie- of nieuwjaarspenning zijn geproduceerd.34.45 g. g. RRR Sublieme kwaliteit met gematteerde details en glanzende velden. NGC MS63 FDC
Question about this auction? Contact Schulman b.v.