NumisBids
  
Warszawskie Centrum Numizmatyczne
Auction 77  13 Nov 2021
View prices realized

Lot 193

Starting price: 14 066 EUR
Price realized: 19 565 EUR
Find similar lots
Share this lot: Share by Email

Talar, 1586, Nagybánya; Aw: Półpostać króla w prawo, w ...

monety siedmiogrodzkie, Talar, 1586, Nagybánya; Aw: Półpostać króla w prawo, w zbroi i z berłem opartym o ramię, wokoło STEPHAN D G REX POLON MAG DVX - L; Rw: Ukoronowana, pięciopolowa tarcza herbowa, data 15 - 85 po bokach tarczy, poniżej inicjały mennicy N - B, w otoku RVS PRVS MAS SAM LIVO PRIN TRAN – rzadsza odmiana z małą literą N na końcu legendy; Davenport 8457, H-Cz. 7225 (R4), Karolkiewicz 2163, Kop. 10505 (R4), Magyar Nemzeti Bank s. 25 poz. 9, Tyszkiewicz 80 mk; srebro, 28.43 g; szlachetna patyna, wyśmienity egzemplarz z aukcji Künker 293/2112, wyjęty z pudełka firmy NGC 2773191-002 z oceną MS64.
W XVI w. w wyniku wolnej elekcji na tronie polskim zasiadł książę siedmiogrodzki, Stefan Batory. Zastrzegając sobie tytuł oraz prawa zwierzchnie wyznaczył namiestnikiem ojczystych ziem swojego brata, Krzysztofa. Wojewoda zmarł jednak w 1581 roku.
Formalnym spadkobiercą tytułu został dziewięcioletni bratanek króla, Zygmunt. Rzeczywistą funkcję objął dopiero osiągając pełnoletniość w roku 1588. Do tego czasu nad interesami Siedmiogrodu czuwali regenci (w tym bliski przyjaciel Stefana Batorego, Jan Ghycza od 1585 roku).
Kontrola sytuacji w Siedmiogrodzie, pozwoliła królowi – pod koniec jego życia – na zlecenie emisji dukatów i talarów w mennicy nagybańskiej. Istnieje szansa na to, że wspomniane monety były formą pożyczki, którą król miał zaciągnąć na ziemi ojczystej. Wypłacono mu ją poprzez wybicie tych dwóch typów monet z tytulaturą króla polskiego. Honorowo w legendzie nadano mu tytuł księcia Siedmiogrodu. Nie można jednak w zupełności wykluczyć, że emisje ufundował na swój własny rachunek. Talary te były bite na stopę polską, jednak źródła uznają je za emisję węgierską. Zaczynając od dzieł Mariana Gumowskiego, poprzez katalog Edmunda Kopickiego, autorzy oddzielali je od monet koronnych, nadając im nazwę talarów siedmiogrodzkich. Drugi z autorów widział w nich nawet monety obce, umieszczając je dopiero pod koniec swojej pracy (w VI tomie katalogu).
Fakt wybicia monet w zagranicznej mennicy nie przesądza jednak o ich charakterze. Emisja ta miała na celu zasilenie polskiej gospodarki. Wszystkie monety bite w latach 1585–1586 weszły do obiegu pieniężnego na terenach Polski. Na talarze umieszczono herby Rzeczpospolitej – Orły i Pogonie.
Znaczna część emisji uległa przetopieniu. W czasach obecnych talary nagybańskie stanowią dużą rzadkość.

Grade: UNC

Estimate: 17582 EUR
Question about this auction? Contact Warszawskie Centrum Numizmatyczne