NumisBids
  
Warszawskie Centrum Numizmatyczne
Auction 78  14 May 2022
View prices realized

Lot 362

Starting price: 10 345 EUR
Price realized: 12 500 EUR
Find similar lots
Share this lot: Email
Katarzyna II (1762–1796), Medal upamiętniający I i II rozbiór Polski, 1793, Petersburg, autorstwa Carla Leberechta (awers) i Jana Baptisty Gassa (rewers); Aw: Popiersie carycy Katarzyny w prawo, w wieńcu laurowym na głowie, u dołu sygnatura CARL LEBERECHT F., Б. М. ЕКАТЕРИНА II ИМПЕРАТРИЦА И САМОДЕРЖИЦА ВСЕРОСС.; Rw: Dwugłowy ukoronowany Orzeł Carski z medalionem św. Jerzego na szyi, trzymający dwie rozwinięte mapy ziem przyłączonych do imperium rosyjskiego, lewa z datą 1793 (II rozbiór), prawa z datą 1772 (I rozbiór), u góry ОТТОРЖЕННАЯ ВОЗВРАТИХЪ., u dołu sygnatura I.B.G.; Diakov 229.1 (R3), H-Cz. 7898 (R – tam w brązie), Reichel 2872 (R1), Tyszkiewicz 5; srebro, 79.7 mm, 193.38 g; niewielkie ślady nalotu, ryski i uderzenia w tle, ale pięknie zachowany i bardzo rzadki.

Grade: XF+/AU
Question about this auction? Contact Warszawskie Centrum Numizmatyczne