NumisBids
  
Schulman b.v.
Auction 372  28 Jul 2022
View prices realized

Lot 463

Estimate: 180 EUR
Price realized: 160 EUR
Find similar lots
Share this lot: Share by Email
BATAAFSE REPUBLIEK 1795 - 1806
Gouden dukaat 1802 Staande ridder met zwaard en pijlenbundel tussen jaartal, zonder grond onder de voeten. Kz. versierd vierkant met 5-regelige tekst. TYPE I b provincie HOLLAND met HOL· in het omschrift zonder punt na CONCORDIA. Te Dordrecht geslagen.Sch. 26b., Gold3.36 g. R. Montagesporen, onregelmatig muntplaatje en doorboring Vrijwel zeer fraai
Question about this auction? Contact Schulman b.v.