NumisBids
  
WDA - MiM
Auction 23  26 Nov 2022
View prices realized

Lot 155

Starting price: 4445 EUR
Price realized: 7889 EUR
Find similar lots
Share this lot: Share by Email

Michał Korybut Wiśniowiecki, Dwudukat (donatywa) bez daty, Toruń

Efektowna złota moneta wagi dwóch dukatów wybita na pamiątkę przysięgi złożonej przez miasto Toruń królowi Michałowi. Awers: popiersie króla w szacie i wieńcu laurowym, w prawo. W otoku tytulatura. Rewers: widok miasta z Wisłą, pod którą umieszczono miejski herb. W otoku napis: EX AURO SOLIDO CIVIT THORUNENSIS FERI FEC (z czystego złota miasto Toruń wybić kazało). Po bokach herbu miasta (H-DL - Hans Dawid Lauer). Ponadprzeciętnie zachowany egzemplarz. Ważna typologicznie złota moneta. Polecamy.
Reference: Kurpiewski 1154 R4, H-Czapski 2397 R3, Friedberg 66, CNCT 1736, Kaleniecki s. 463, Parchimowicz D69.
Grade: XF
Weight: 6,83

Elbing Polska Polen PolandEstimate: 7778-11112 EUR
Question about this auction? Contact WDA - MiM