NumisBids
  
WDA - MiM
Auction 23  26 Nov 2022
View prices realized

Lot 156

Starting price: 23 EUR
Price realized: 69 EUR
Find similar lots
Share this lot: Share by Email

RR-, Michał Korybut Wiśniowiecki, Szeląg Elbląg bez daty CIVITATI

Rzadki szeląg z połyskiem menniczym, niecentryczne bicie. Interesująca odmiana ze skróceniem CIVITATI
Reference: Kopicki 7140
Grade: XF

Elbing Polska Polen PolandEstimate: 45-267 EUR
Question about this auction? Contact WDA - MiM