NumisBids
  
Macho & Chlapovič
Auction 30  21 Apr 2023
View prices realized

Lot 41

Starting price: 300 EUR
Price realized: 1600 EUR
Find similar lots
Share this lot: Share by Email
Wenceslaus II, Bohemia
Prague Groschen. Kuttenberg.
Highly collectible piece with beautiful patina and lustre in the fields. Slight double strike. Nice patina. Inverted Z in the inscription.
Rare!

Wenzel II., Böhmen
Prager Groschen. Kuttenberg.
Kabinettstück mit feiner Patina und spiegelnden Feldern. Leichter Doppelschlag. Schöne Patina. Umgekehrtes Z in der Inschrift.
Selten!

Václav II., Bohemika
Pražský groš. Kutná Hora.
Sbírkový kus s nádhernou patinou a leskem v plochách. Nepatrný dvojráz. Pěkná patina. Otočené Z v opisu.
Vzácný!

3,75 g, 27,5 mm, Ag, Smolík 2,
good EF / good EF
Question about this auction? Contact Macho & Chlapovič