NumisBids
  
Myntauktioner i Sverige AB
Auction 10  14-15 March 2014
View prices realized

Lot 1299

Starting price: 800 SEK
Price realized: 1500 SEK
Find similar lots
Share this lot: Share by Email
STOCKHOLM. Riksdaler 1797. SM 26. SMH 8:2. 29,15 g. Rispor. Halva randskyddet är på detta mynt anbringat "upp och ner". På vår förra auktion sålde vi ett annat exemplar, där vi observerat samma företeelse (MISAB auktion 9, nr 676).
Grade: 1
Question about this auction? Contact Myntauktioner i Sverige AB