NumisBids
  
Myntauktioner i Sverige AB
Auction 10  14-15 March 2014
View prices realized

Lot 1536

Starting price: 10 000 SEK
Price realized: 15 500 SEK
Find similar lots
Share this lot: Share by Email
STOCKHOLM. Leveransexemplar av samtliga valörer (utom 10 kronor 1972), till övervägande del i silver. De flesta årtal finns representerade, ofta i flera exemplar. En utsökt och spek-takulär kollektion praktexemplar! Totalt 249 exemplar.
Grade: 01/0-0
Question about this auction? Contact Myntauktioner i Sverige AB