NumisBids
  
Myntauktioner i Sverige AB
Auction 42  29 Apr 2023
View prices realized

Lot 171

Starting price: 8000 SEK
Price realized: 16 500 SEK
Find similar lots
Share this lot: Share by Email
KARL XI (1660-1697) .
STOCKHOLM. Öre 1664. Mm GW. CAROLUS GUS X. SM 222b. SOK 64.2 (XR, detta ex!). 0,87 g. RRR(R). Kantskador/spricka. Edge damages/crack.
Kombintionen av åt- och frånsida är unik och saknas alltså även i Kungliga Myntkabinettet.

Grade: 1 (F)

SWEDEN
Question about this auction? Contact Myntauktioner i Sverige AB