NumisBids
  
Aurea Numismatika Praha
Auction 109  3 Jun 2023
View prices realized

Lot 7

Starting price: 6000 CZK
Price realized: 15 000 CZK
Find similar lots
Share this lot: Share by Email
Střední Evropa, Bojové, 2. - 1. stol. př. Kr.
1/24 Statéru, typ Athéna-Alkis, Hladký hrbol s s menšími hrbolky / Stylizovaná kráčející postava Athény Alkidemos se štítem doleva, Paulsen.146, Kostur-Gášpár.52.4 (0,35 g)
-1/1-
Question about this auction? Contact Aurea Numismatika Praha