NumisBids
  
Myntauktioner i Sverige AB
Auction 43  29-30 Sep 2023
Auction begins closing in
16 hr 49 min 27 sec

Starting price: 1000 SEK
Find similar lots
Share this lot: Share by Email
SEDLAR / SVERIGES RIKSBANK.
Svarttryck på makulaturpapper av 5 kronor 1888, ett led i de förda diskussionerna 1888-89 om ny femkronorssedel.

Grade: 01/0 (EF/UNC)

Question about this auction? Contact Myntauktioner i Sverige AB