NumisBids
  
Myntauktioner i Sverige AB
Auction 43  29-30 Sep 2023
View prices realized

Lot 792

Starting price: 5000 SEK
Price realized: 15 500 SEK
Find similar lots
Share this lot: Share by Email
GUSTAV V (1907-1950).
U-båten Ulvens undergång 1943. Av G. Carell. Brons. RR.
Den 15 april 1943 detonerade en mina på u-båten Ulven, som befann sig på övning på Västkusten. Samtliga 33 ombordvarande omkom. Först efter omkring tre veckors sökande återfanns Ulven på 52 meters djup. Carells medalj över olyckan anses av många medaljkännare vara en av 1900-talets bästa och mest intressanta svenska medaljer. Medaljen kunde endast beställas från konstnären direkt, och kostade då 50 kronor. Den är mycket sällsynt eftersom enbart ett fåtal exemplar gjordes.

Grade: 01 (EF)

SWEDEN
Question about this auction? Contact Myntauktioner i Sverige AB