NumisBids
  
Myntauktioner i Sverige AB
Auction 43  29-30 Sep 2023
View prices realized

Lot 793

Starting price: 2000 SEK
Price realized: 3400 SEK
Find similar lots
Share this lot: Share by Email
GUSTAV VI ADOLF (1950-1973).
Provmynt för 5 öre u. å. i rostfritt stål. SM 195. 1,36 g. RR.
Detta prov framställdes då man övervägde att prägla den äldre, större femöringen (1952-1971) i mindre format omkring 1970.

Grade: 01 (EF)

SWEDEN
Question about this auction? Contact Myntauktioner i Sverige AB