NumisBids
Your Portal for Coin Auctions
  
Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Auction 3  12-13 Nov 2017
View prices realized

Lot 2

     Find similar lots
Starting Price: 20 000 PLN
Price realized: 37 000 PLN

Email Print
Sieciech - palatine of Władysław Herman, Denar with Knight's Cross -RRRR-
POLAND POLEN Sieciech - palatine of Władysław Herman, Denar with Knight's Cross,

Bardzo rzadka i nietypowa moneta polska z wczesnego okresu piastowskiego.

Najwyższa rzadkość - typ z krzyżem kawalerskim, a nie monogramem Sieciecha.

Nie dotarliśmy do żadnych notowań aukcyjnych takiej monety i nie jest nam znany żaden prywatny zbiór, w którym byłaby ona obecna!

Szczegółową monografię monet palatyna Sieciecha zamieścił Stanisław Suchodolski w WN 1963 st.139-170. Cytując prof. Suchodolskiego:

'Denary palatyna Sieciecha należą do najciekawszych polskich monet okresu wczesnośredniowiecznego, będąc w X-XI wieku jedynymi emisjami nieksiążęcymi...

Pierwszy okaz tej monety odkryty został ok. roku 1880 przez J. Przyborowskiego u jakiegoś złotnika we Wrocławiu. W trzy lata później przybył następny egzemplarz, pochodzący ze skarbu w miejscowości Rzeczki Wólka pod Ciechanowem...

Do r. 1959 były znane tylko 2 okazy... ze skarbu odkrytego w miejscowości Rzeczki Wólka... przeszedł do zbioru E. Hutten-Czapskiego...
W skład tego zbioru wchodzi obecnie również i drugi... nabyty przez J. Przybkowskiego u jakiegoś złotnika we Wrocławiu...'

Sytuację ilościową zmieniło dopiero odkrycie w 1959 roku skarbu ze Słuszkowa pod Kaliszem, na bazie którego powstał artykuł prof. Suchodolskiego. Odkrycie to nie zmieniło jednak sytuacji na rynku kolekcjonerskim, na którym denary palatyna Sieciecha z krzyżem 'kawalerskim' nie dostępne.

Ten typ denara jest również bardzo ważną z naukowego punktu widzenia monetą dla numizmatyki polskiej. To między innymi dzięki denarowi Sieciecha z krzyżem 'kawalerskim' możliwe było wywnioskowanie metodą połączenia stempli, które z 'standardowych' typów 'krzyżówek' bito na ziemiach polskich.

Awers: Znak - uznawany za znak palatyna Sieciecha - składający się z dwóch umieszczonych nad sobą półkoli połączonych pionową linią. Ramiona górnego półkola rozgięte na boki, rozdzielają litery legendy, a dolnego zawinięte prawie stykają się z sobą. Nad znakiem krzyż. W otoku legenda czytana od lewej Z-ETEC-H (pierwsza litera E na monecie zapisana bardziej jako C z kreską w środku, druga to już typowe E).

Rewers: Krzyż równoramienny o trójkątnych ramionach (kawalerski), w otoku trójkątne znaki, trójkąty o różnej wielkości.

Egzemplarz będący przedmiotem tej aukcji pozyskany z kolekcji zagranicznej.

W komplecie z monetą jej karteczka opisowa z poprzedniego zbioru, stara, pisana piórem, po polsku.

Unikatowa pozycja w pięknym stanie zachowania.

Zdecydowanie polecamy.

Srebro, średnica 15-15,2 mm, waga 0,794 g.

Kopicki 227, WN 1963 str.139-170
Grade: XF -RRRR-

More photos and full item description available on auction site here
Question about this auction? Contact Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak