NumisBids
Your Portal for Numismatic Auctions
  
Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Auction 3  12-13 Nov 2017
View prices realized

Lot 3

     Find similar lots
Starting Price: 400 PLN
Price realized: 950 PLN

Email Print
Bolesław IV the Curly, Denar - two figures at the table
POLAND POLEN Bolesław IV the Curly, Denar - two figures at the table, Drugi typ wśród denarów Bolesława IV Kędzierzawego z charakterystycznym rewersem - dwoma postaciami za stołem.Awers: książę w skórzanym kaftanie stojący z tarczą, wsparty o włócznię z proporcem, nad prawym ramieniem X, na lewo znak.Rewers: dwóch za stołem z uniesionym do góry jabłkiem królewskim.Przez lata uznawany był za denara z motywem biesiadnym, który według aktualnych badań przedstawia jednak Bolesława z młodszym bratem (Mieszkiem) z uniesionym jabłkiem panowania (nie zaś jak uznawano pierwotnie kielichem). Ważne symbolicznie przedstawienie niosące przekaz 'Bracia żyją w zgodzie', co było szczególnie ważne w kontekście tego, jak do władzy doszedł sam Kędzierzawy.Kopicki 56 (R1), Stronczyński 59.-

Grade: XF-

More photos and full item description available on auction site here
Question about this auction? Contact Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak