NumisBids
  
Aurea Numismatika Praha
Auction 110  3 Jun 2023
View prices realized

Lot 1263

Starting price: 2000 CZK
Price realized: 5500 CZK
Find similar lots
Share this lot: Share by Email
Polská platidla na československém území 1938-39
20 Zlotych 1931, zkušební jednostranný nátisk lícní strany na papíře s vodoznakem, s vodoznakem R!
N
Question about this auction? Contact Aurea Numismatika Praha