NumisBids
  
Aurea Numismatika Praha
Auction 110  3 Jun 2023
View prices realized

Lot 1268

Starting price: 20 000 CZK
Price realized: 200 000 CZK
Find similar lots
Share this lot: Share by Email
Tuzexové a Darexové poukázky
10 Kčs b.d. (1960), razítko 26. III, 1962, text "NEPRODEJNÝ V ČSR", Pel.TU28a, KŠK.28.IV, katalog Pel. uvádí pouze 4 podchycené kusy, mimořádně vzácná RR!
2+
Question about this auction? Contact Aurea Numismatika Praha